Rolfs blogg. "Om utmattningssyndrom."
Var e vi på väg? Sverige går som tåget, men passagerarna blir åksjuka.
Vilka bär på ansvaret? Min prioriterade lista finns längst ner.

Ett axplock av mediarubriker denna veckan:

"Kommunala förskolornas pedagoger vittnar om stress och arbetsrelaterade sjukdomar samt att tiden för återhämtning är obefintlig i deras arbetsvardag."

"Spelutvecklare vittnar om ohållbar hets, omöjliga deadlines och obefintligt privatliv. "

"Hög sjukfrånvaro och brister i arbetsmiljön i äldrevården.Stress, hot, bristande rutiner och belastningsskador är några orsaker till att mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven."

"Pendling kan hota din hälsa. Man ser ett samband mellan pendling och sömnkvalitet och stress."

"Studenters ohälsa ökar."

"Fyra av fem får ångest av tekniken."

"Fler yngre får stroke:"

"Sverige går som tåget – och vi är många som jobbar sönder oss själva."

"Sjukskrivningarna för stress och utmattning rusar i höjden och framför allt är det kvinnor som drabbas."

"Över 30 000 personer sjukskrivs varje år för det som i folkmun brukar kallas för att ”gå in i väggen”. För kvinnor är utmattning och stress nu den vanligaste sjukskrivningsorsaken."

Stress och utbrändhet bryter ner Sverige - även fast tåget kör fortare än någonsin.

Så här ser min ansvarslista för utvecklingen ut i fallande skala:

1) Politikerna.
2) Arbetsgivarna
3) Den enskilde individen.

Reflektion på uttrycket "Gå in i väggen" är det inte mer relevant att ändra till "Springa in i väggen"?