Rolfs blogg. "Har du stämt dina instrument?"
DET ÄR INTE LÄTT.....
ATT HÅLLA RYTMEN....
OCH VIKTEN...
O GÖRA KLOKA VAL..
ALLTID.

Livsrytmen påverkar:
- Aptiten och förbränningen.

Dygnsrytmen påverkar:
- Sömn och stress.

Dissonanser ger falska toner som skapar begränsningar.

En hjärna som inte får rätt information kan inte bli det styrsystem som vägleder kroppen om:

- vad den behöver äta
- hur mycket den behöver äta
- när den ska sluta äta.

Hjärnan är en utmärkt "System controller" som vägleder kroppen i en finstämmig värld utan alltför många felstämda strängar.

Vi är inte robotar,
Vi behöver acceptera att:
- världen inte är rättvis
- att vi inte är perfekta.

Livet är en doseringsfråga.
Behöver du stämma din livsrytm lite grann?
Eller kanske bestämma mer över din dygnsrytm?

Vad skulle små förändringar i din livsstil kunna leda till?
Vad skulle det betyda för dig?
Vilken liten förändring vill du börja med?