Teckensnitts storlek: +

Jaga inte de snabba resultaten.

"Får jag inte resultat på en månad så slutar jag".

Jag hade en träningsinstruktion med en ny medlem på gymmet. Hon hade rätt. Jag tror tom att hon slutade innan första månaden var till ända.

Oavsett vad ditt nya mål är så ha tålamod. Trägen vinner.

Problemet när man ska göra en förändring är ofta att man sätter så höga målsättningar. Målsättningar som kräver att allt ska gå "som smort".

Så är inte livet i allmänhet, saker händer i och omkring oss som påverkar vårt sätt att tänka, känna och i slutändan vårt beteende.

En anledning till att vi sätter de höga förväntningarna är att vi gått så länge och grunnat på förändringen. Ofta har vi en lång ställtid från tanke till gärning. Så när vi tilll slut skrider till verket - pang, bom, bang - ska allt ända på en gång.

Många droppar små blir till en stor å. Små steg leder till stora förändringar på sikt.
Vad är en diet egentligen?
Nederlag är aldrig definitiva.