Teckensnitts storlek: +

Hälsosam och ohälsosam fetma - vad är myt och vad är sanning?

Hälsosam och ohälsosam fetma - vad är myt och vad är  sanning?
"Om man är fet ökar risken för att man ska drabbas av olika sjukdomar, till ex, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. " /Allmänt vedertagen sanning inom vård och livsmedelsverk.
"Det är dina gener som styr om du har en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, inte fetma som man tidigare har trott." /Ttvillingstudie (4000 personer) på Lunds universitet. Svt nyheter 1 augusti 2016.
"Genetikens del i livslängden är bara 10% medan livsstilen betyder 90%." /Boken 10 tips - må bättre och lev 10 år längre. Utgiven 2016.
"Även människor med "hälsosam fetma" löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar." /Forskning på Karolinska (57 personer). Svt nyheter 20 aug 2016.

Forskning pekar i olika riktningar om fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot finns en större enighet och erfarenhet av att fetma ökar risken för andra åkommor i kroppen, som både kan påverka livskvalitén i vardagen och hälsan på lång sikt.

Vi lyfter blicken uppåt till ett större hälsoperspektiv och ställer frågan: Vilka är då de största riskfaktorerna på för tidig död?
En stor undersökning (långtidsstudie på 50000 människor) i USA gav följande rangordnade svar:

1. Brist på rörelse och motion
2. Högt blodtryck
3. Rökning
4. Fetma
5. Högt kolesterol
6. Diabetes.

Vad som är hönan och ägget kan diskuteras men det finns en supermedicin - fysisk aktivitet - som påverkar din hälsa och livslängd utan biverkningar. 30 minuters rask promenad om dagen är rekommenderad dos,men den kan med fördel överdoseras.

Hippocrates (460 - 370 år före Jesus) klassiska uttryck "Walking is a man´s best medicine" gäller fortfarande.

WHO har tagit fram ett internationellt mått på övervikt och fetma som kallas BMI – Body Mass Index. Måttet bygger på förhållandet mellan längd och vikt. Du räknar ut ditt BMI genom att ta din vikt delat med din längd i meter i kvadrat. En person som väger 90 kilo och är 1,70 meter lång har alltså ett BMI på 90/1,7 x 1,7 = 31,1 (= fetma).
Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 räknas man som normalviktig. Ett BMI på mellan 25 och 30 räknas som övervikt och ett BMI på över 30 räknas som fetma. Över 35 räknas som svår fetma.


Rolfs blogg. "Så klarar du festen trots majonnäs i...
Portföljdieten visar att helheten i en diet är vik...